Wywóz odpadów budowlanych

Odpady poremontowe, budowlane

Wywóz odpadów

Zajmujemy się kompleksową utylizacją odpadów budowlanych

Kompleksowa usługa

Cena zawiera podstawienie kontenera na 7 dni, odbiór oraz utylizację gruzu.

Bogata oferta kontenerów

W naszej ofercie znajdują się niewielkie kontenery, idealne na małe remonty, a także duże kontenery przeznaczone na budowy domów

Błyskawiczne podstawienie

Zamówiony kontener możemy podstawić nawet tego samego dnia. Skontaktuj się z nami i zapytaj czy w danym dniu jest taka możliwość.

Wywóz odpadów - KODY ODPADÓW

KODOPIS ODPADÓW
15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82Inne niewymienione odpady
17 02 01Drewno
17 02 02Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne
17 03 80Odpadowa papa
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02Aluminium
17 04 03Ołów
17 04 04Cynk
17 04 05Żelazo i stal
17 04 06Cyna
17 04 07Mieszaniny metali
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Wywóz odpadów - śmieci budowlanych

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wywozu gruzu oraz wszelkiego rodzaju odpadów, zwłaszcza tych wielkogabarytowych, które mogą przysporzyć największych problemów

Oferujemy wsparcie niezależnie od tego czy klient liczy na wywóz odpadów poremontowych, czy budowlanych. Jesteśmy do usług zleceniodawców także w zakresie wywozu śmieci po przeprowadzeniu gruntownych prac porządkowych w gospodarstwach domowych.

Kompleksowe usługi dopasowane do potrzeb Klientów

Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu wykorzystujemy najlepsze i tylko sprawdzone rozwiązania, które usprawniają i przyspieszają naszą pracę, a także podnoszą jej bezpieczeństwo. W celu dostosowania się do potrzeb różnych klientów nasza firma posiada profesjonalne zaplecze techniczne.

Ekologiczny i profesjonalny wywóz odpadów

W naszej firmie przy wywozie odpadów budowlanych i wszystkich pozostałych zwracamy uwagę na ekologię i ochronę środowiska. Rzetelnie i z troską o naszą planetę pozbywamy się wszelkich odpadów, dzięki czemu każdy klient może być pewny, że odpady zostaną zutylizowane zgodnie z prawem.